Všetko vybavíte pod jednou strechou

    EKONOMICKÉ POROVNANIE

 

Hodnoty investičných a prevádzkových nákladov uvádzané na tejto stránke sú orientačné a zakladajú sa na praktických skúsenostiach získaných pri inštalácii a prevádzke elementov infraNOMIC za najrôznejších podmienok. Radi Vám vypracujeme ponuku pre Váš konkrétny prípad!

Investičné náklady

Porovnanie investičných nákladov na zriadenie vykurovacieho systému v obytnej jednotke, vo verejnej budove alebo v úrade - orientačný diagram:


100%    Ústredné kúrenie na vykurovací olej              

 75%     Ústredné kúrenie na plyn  

60%      Elektrické akumulačné kachle

20%      kúrenie v podlahe Elementy infraNOMIC
 

Ústredné kúrenie na vykurovací olej pozostáva z:        Ústredné kúrenie na plyn  pozostáva z:
 

> Priestoru pre kotol                                                        > Prípojky a rozvodu plynu
> Priestore pre nádrž                                                       > Kotla s horákmi
> Nádrže na vykurovací olej                                             > Rozvodu teplej vody
> Kotla s horákmi                                                             > Rozvodu spätnej vody
> Rozvodu oleja                                                                > Vykurovacích telies
> Teplé a spätné vody                                                       > Zabezpečovacieho zariadenia
> Vykurovacích telies
> Zabezpečovacieho zariadenia

 

Elektrické vykurovanie spravidla pozostáva z:     Vykurovacie elementy infraNOMIC pozostáva z:

> Zvláštnej prípojky elektriny                                           > Elementov infraNOMIC
> Zvláštného rozvodu elektriny                                         > Riadiacej elektroniky
> Vykurovacích telies
> Riadiacej elektroniky
> Zabezpečovacieho zariadenia
Prevádzkové náklady

Skúsenosti z praxe ukazujú, že prevádzkové náklady na vykurovanie elementmi 

infraNOMIC sú o 40 až 70% nižšie ako pri ktoromkoľvek inom systéme!Klasické vykurovanie
100%                                ----------------
                                                       -------------------------
                                                                        -------------------------------  infraNOMIC
                                                                                                                 úspora
                                                                                                                  40 až 70%
                    Vykurovanie infračerveným žiarením nemá konkurenciu!

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode