google-site-verification=XA0Zvouxw1tMlNb4pQApN6DIhXMdR-3LVmAp3T8sRbw

Podnikateľ

07.07.2021

Podnikanie v dnešnej dobe predstavuje najväčšiu stabilitu a istotu. Na druhej strane podnikanie Vás naučí totálnej zodpovednosti a mať svoje ciele do budúcnosti. Bez cieľov, vízii by podnikateľ nemohol existovať. 

Určite sa teraz pýtate a kladiete si otázku ,,PREČO?? ,, . Je to veľmi jednoduché, ste sám sebe pánom , sám si riadite čas a celú prácu. V tomto prípade môžem a hovorím, že sa jedná o ten pravý význam slova ,, PRÁCA,, .

Poďme si rozobrať slovo podnikateľ, kto to vlastne je.

  1. Majiteľ vlastnej firmy, organizácie.
  2. Zamestnávateľ.
  3. Časovo slobodný človek.
  4. Finančne slobodný.
  5. Je zodpovedný sám za seba.
  6. Je investor.

Podnikateľov by som ešte rozdelil na 2 skupiny a to SZČO (samostatne zarábajúce činné osoby ) a na BIZNISMANOV ( majiteľov ).

Prečo som vytvoril tieto 2 skupiny?

SZČO je podnikateľ , má svoju firmu, ale väčšinou je aj sám zamestnanec. Veď položte si otázku: Koľko poznáte ľudí okolo seba čo podnikaju SZČO a je aj zároveň jediný zamestnanec svojej firmy?? Ja poznám veľa takých podnikateľov. Podnikateľ musí pracovať stále, nie je možné, aby vypadol z kolobehu čo, len na mesiac, lebo jeho firma už stratí veľa a ťažko sa vráti do starých kolají.

Podnikateľ sa môže stať každý za jeden deň. Na toto ani príklad netreba, veď podnikateľov máme okolo seba veľa. Každý čo je držiteľom živnostenského oprávnenia je podnikateľ.

BIZNISMAN je osoba , čo má svoju firmu a zároveň je aj lídrom. To znamená, že má aj buď zamestnancov ,alebo kolektív spolupracovníkov okolo seba a tým zobral nielen zodpovednosť sám za seba, ale aj za ľudí s ktorými spolupracuje. Biznismanov je na svete málo. Tam už neplatí kritérium, že mám Ž.L. a som biznisman. BIZNISMANOM SA NESTANE ČLOVEK ZA JEDEN DEŇ.

Biznisman je najúspešnejší človek, kdekoľvek na svete. Pracuje na sebe, vzdeláva sa, trénuje svojich kolegov, zamestnancov, motivuje ich, ale hlavne ten kto robí biznis tak má 100% časovú aj finančnú slobodu. Aj keď nie hneď !!

Biznisman aj keď na mesiac, či polrok sa prestane venovať firme, tak má tak zabehnutý systém práce, že keď sa vráti tak sú 2 možnosti:

1, biznis je na tej istej úrovni.

2, biznis je ešte viac prosperujúci

V príklade, čo som uviedol v kapitole zamestnanec , nadviažem aj tu. Tam som hovoril o tom ako zamestnanec nemá za seba zodpovednosť a ani neberie za nič zodpovednosť, čo sa týka práce. Podnikateľ - biznisman na rozdiel od horeuvedeného zamestnanca musí a má 100% zodpovednosť za seba aj za prácu. PREČO? Jednoduchá odpoveď. Nezaplatí za niečo , čo len jeden mesiac hrozí mu exekútor , basa, výsluch a podobne. Hneď sa začne naňho poukazovať a zamestnanec začne sa okamžite sťažovať, písať podnety, ohovárať. Tu je vidno, aký je rozdiel medzi zamestnancom a podnikateľom ( zamestnávateľom). Podnikateľ nesie na sebe bremeno celoživotnej zodpovednosti za seba aj druhých.

Tu je top výber najúspešnejších biznismanov:

PHILIP ZEPTER  - Zepter International a finance   

BILL GATES - Microsoft

CHRISTIAN WIESNER - Wellstar

MARK ZUCKERBERG - Facebook

TY ??????? - Tvoj biznis

google-site-verification=VeuUWgz6_Vt0pojx2hOkzwMVqlx8dAswawnfpJsDnGc