google-site-verification=XA0Zvouxw1tMlNb4pQApN6DIhXMdR-3LVmAp3T8sRbw

Rezervácia konzultácie

Rezervuj si svoju prvú hodinovú konzultáciu zdarma. Každá ďalšia konzultácia bude spoplatnená 20€/ hod

Stlačením tlačidla ,,SÚHLAS,, dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov podľa našich zásad spracuvávania osobných údajov. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Rezerváciou, alebo kúpou služieb, tovaru dávate súhlas na spracovanie údajov za účelom odosielania informácií o Vami vyžiadanej služby, tovare a pravidelných e -mailov z oblasti marketingu. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím ,,ODHlÁSIŤ SA,, v každom e- maili.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22. 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám ozveme čo najskôr a potvrdíme termín.

* Stlačením tlačidla ,,SÚHLAS,, dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov podľa našich zásad spracuvávania osobných údajov. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Rezerváciou, alebo kúpou služieb, tovaru dávate súhlas na spracovanie údajov za účelom odosielania informácií o Vami vyžiadanej služby, tovare a pravidelných e -mailov z oblasti marketingu. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím ,,ODHlÁSIŤ SA,, v každom e- maili.

☑ Zverejňovania informačných materiálov na webovom sídle prevádzkovateľa, v rozsahu meno, priezvisko, pracovne zaradenie, individuálne a spoločné fotografie.

☑ Zverejnenie mojej fotografii a osobných údajov v rozsahu : meno, priezvisko, titul, funkcia, telefonicky a e-mailový kontakt pre účely ich zverejnenia na jeho web stránke v súvislosti s plnením mojich pracovných povinnosti.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie môjho pracovného pomeru u prevádzkovateľa - zamestnávateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o mojich právach pri spracovaní osobných údajov, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 a sú zhrnuté v priloženej informačnej prílohe. 

Prečo je iba hodina konzultácie zdarma ?? 

Prvú konzultáciu, ktorá trvá hodinu času sme Ti ako bonus pripravili zdarma. Na tejto konzultácii sa dozvieš všetky potrebné informácie potrebné k tomu, aby si sa správne rozhodol. V prípade, že sa rozhodneš využiť naše služby a objednáš si následne službu tak ďalšie konzultácie máš v rámci objednanej služby opäť zadarmo. 

Pokiaľ budeš ešte Váhať tak každá ďalšia konzultácia Ti bude spoplatnená sumou 20€/ hodinu. Pýtaš sa prečo je to spoplatnené? Ako aj Tvoj aj náš čas je vzácny a má svoju cenu a informácie, ktoré Ti podávame tiež aj nás niečo stáli okrem nášho času, ktorý trávime vzdelávaním aj vynaloženými financiami na vzdelávanie.    

google-site-verification=VeuUWgz6_Vt0pojx2hOkzwMVqlx8dAswawnfpJsDnGc